„Północna wyspa”. Dziedzictwo rewolucji kulturalnej w poezji Bei Dao

Poezja mglista powstała w reakcji na rewolucję kulturalną. Była rozrachunkiem młodzieży „straconego pokolenia” z przeszłością” i dzieciństwem, które upłynęło na reedukacji i samokształceniu. W ich utworach pojawiają się nawiązania do tych…

Dowiedz się więcej