Publikacje naukowe

Czasopisma puktowane:

„Początki inkulturacji teologii chrześcijańskiej do chińskiej mentalności”, w: „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2018/13, s. 43-50, Uniwersalny Identyfikator Czasopisma: 486108.

„Wizja Chińskiej Republiki Ludowej w utworach Tadeusza Różewicza Sen kwiatu, serce smoka, Dwa skoki i już Pekin, Przelot i W drodze”, w: „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2017/12, s. 111-116, Uniwersalny Identyfikator Czasopisma: 486108.

Marcin Damek, Magdalena Orłowska, Maria Sztuka, Sprawozdanie „Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Sinologiczne „Sinowarsztaty”, Gdańsk, 15-17 kwietnia 2016 r.” , w: „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2016/9, s. 189-191, Uniwersalny Identyfikator Czasopisma: 486108.

Monografie naukowe:

Płaszczyńska, Maria. 2022. „Nazwy chińskich instytucji administracji publicznej w przekładzie chińsko-polskim”, w: Łącka-Badura, Jolanta; Iwańska, Anna; Poleszczuk, Elwira (red. naukowa), Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 213-230.

Płaszczyńska, Maria. 2021. „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Polsce i w Chińskiej Republice Ludowej”, w: Kopania, Zuzanna (red.), Stosowanie prawa. Historia, praktyka i społeczeństwo, Łódź-Kraków: ArchaeGraph, s. 171-184.

„Przekraczanie granic w wybranych XVIII i XIX-wiecznych, polskich dziennikach oraz pamiętnikach z podróży”, w: Czas, przestrzeń, przemiana. Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, tom 1, red. Agnieszka Ścibior, Kraków: Petrus, 2021, s. 177-194.
– Wydawnictwo Petrus, Uniwersalny Identyfikator Wydawnictwa: 73400, lp. 722.

Płaszczyńska, Maria. 2022. ,,Tradycyjne wartości w preambułach konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej’, w: ,,Tradycje między Wschodem a Zachodem”, red. Iwona Piechnik, Kraków: Avalon, 2021.
– Wydawnictwo Avalon, Uniwersalny Identyfikator Wydawnictwa: 66200, lp. 617.

Joanna Grzybek, Maria Sztuka, „In search of honorificativity in Chinese administrative and legal documents – honorific prefixes in legal notes (通知书), applications (申请书) and applies (上诉状)”, w: „China and the Chinese in the Modern World. An Interdisciplinary Study”, red. Zuzanna Kopania, Igor Szpotakowski, Łódź-Kraków: ArchaeGraph, 2020, s. 95-124.
– Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, Uniwersalny Identyfikator Wydawnictwa: 71300, lp. 688.

„Chińska decyzja administracyjna o ukaraniu – cechy językowe”, w: „Chiny z perspektywy XXI wieku”, red. Joanna Marszałek-Kawa, Krzysztof Zamasz, Adam Marszałek, Toruń: Adam Marszałek, 2019, s. 99-115.
– Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersalny Identyfikator Wydawnictwa: 65300, lp. 605.

„Chiński wniosek administracyjny shēnqǐng shū 申请书”; w: „Języki i cywilizacje. Młodzi badacze na stulecie orientalistyki w Krakowie”, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020, s. 119-129.
– Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Uniwersalny Identyfikator Wydawnictwa: 39300, lp. 310.

„Egzotyczne obrazy przyrody w wybranych XVIII i XIX-wiecznych, polskich relacjach z podróży na Wschód”, w: Pamięć, obraz, projekcja. Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, tom 1, red. Agnieszka Ścibior, Kraków: Petrus, 2020, s. 187-201.
– Wydawnictwo Petrus, Uniwersalny Identyfikator Wydawnictwa: 73400, lp. 722.

„Postrzeganie ludzi Wschodu w wybranych XVIII i XIX-wiecznych, polskich dziennikach oraz pamiętnikach z podróży”, w: „Doświadczenie, dyskurs, akademia”, Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, tom 2, red. Agnieszka Ścibior, Kraków: Petrus, 2020, s. 157-182.
– Wydawnictwo Petrus, Uniwersalny Identyfikator Wydawnictwa: 73400, lp. 722.

„Chiny w dziennikach Józefa Kowalewskiego (1801-1878)”, w: „Spojrzenie na Azję”, red. Joanna Marszałek-Kawa, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń: Adam Marszałek, 2018, s. 39-53.
– Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersalny Identyfikator Wydawnictwa: 65300, lp. 605.

„Nowoczesny przekład tradycyjnej formy utworów Mao Zedonga”, w: „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ”, nr 24 (1/19), red. Joanna Świt.

Tłumaczenia:

Xu Zhimo, „Wiersze”, z j. chińskiego przełożyła Maria Sztuka, w: „Przegląd Orientalistyczny” nr 3–4 (263–264), Warszawa 2017, s. 447-451.

Shu Ting, „Wiersze”, z j. chińskiego przełożyła Maria Sztuka, w: „Przegląd Orientalistyczny” nr 3–4 (263–264), Warszawa 2017; s. 452-454.

Xu Zhimo, „Jak się czuje płatek śniegu?”, tłumaczenie: Maria Sztuka, w: Periodyk literacki „Feerie” 1/2017, s. 85-93.

Sun Min, „Papier, tusz i pędzel, czyli traktat o chińskiej kaligrafii”, tłum. Kamil Burkiewicz, Jerzy Jaś, Damian Jaśkowski, Irmina Sochacka, Małgorzata Souffez, Maria Sztuka pod kierunkiem prof. Wu Lan, Gdańsk 2017.